Home > Techtalk > Mixers

Mixers

Het mengpaneel is het "hart" van een DJ installatie. Hier komen alle signalen samen. Als het mengpaneel er mee ophoudt, wordt het erg stil. Bezuinig dus nooit op de kwaliteit van een mengpaneel en let (naar onze mening) meer op betrouwbaarheid dan hoe het ding er uitziet!

Als eerste even een belangrijke stelregel: Rood = (W)Rong, oftewel: stuur de mixer NIET in het rode gebied; dit zal de geluidskwaliteit namelijk NIET ten goede komen.

Op een DJ mixer (mengpaneel) vinden we diverse knoppen (afhankelijk van uitvoering) die we stuk voor stuk even met je door zullen nemen:

Sommige mixers bieden nog enige extra schakelaars die naast de ingangs-schakelaar zitten; zoals een eventuele "Fantoom schakelaar" en een eventuele filter schakelaar. De Fantoom schakelaar wordt gebruikt als er microfoons op het mengpaneel aangesloten worden die een externe voeding nodig hebben. Deze voeding (48V) wordt dan door het mengpaneel geleverd. De meeste microfoons die geen Fantoom voeding nodig hebben kunnen toch straffeloos aangesloten worden als de fantoom voeding aanstaat; echter NIET ALLE. Lees dus even de handleiding van de betreffende microfoon door om zeker te zijn.

Ook zie je soms een filter-schakelaar naast de ingangs-keuze schakelaar zitten. Dit filter wordt gebruikt als de ingang op de "Mic" stand staat. Dit filter blokkeert dan de zeer lage frequenties (meestal onder de 100Hz) aangezien deze frequenties toch niet in de stem voorkomen (in de meeste stemmen tenminste). Vooral wanneer onervaren mensen de microfoon gebruiken kan dit filter uitkomst bieden; het verwijdert alle ploppen en rommelende geluiden (veroorzaakt door mensen die de microfoon proberen te wurgen).

Ook hebben sommige mixers "send" regelaars per kanaal. Deze worden gebruikt om randapparaten zoals samplers en galm apparaten aan te sturen. De sends kunnen "pre-fade" (voor de fader en dus onafhankelijk van de kanaalfader) zijn of "post-fade" (daarbij volgt het niveau van het signaal de stand van de fader). Zoals gezegd, deze signalen worden onder andere gebruikt om een galm apparaat aan te sturen. De uitgang van het galm apparaat moet natuurlijk weer op het mengpaneel aangesloten worden. Dit wordt dan OF aangesloten op een "return" ingang OF er wordt gewoon een kanaal voor gebruikt. Zorg er in het laatste geval wel voor dat het kanaal wat gebruikt wordt als return voor de galm NIET naar de galm gestuurd wordt; je hebt dan een "lus" gecreëerd. Je kunt dit voorkomen door de "send" van het betreffende kanaal dicht te draaien.

Diverse mixers hebben nog extra aansluitingen; deze vallen echter buiten het bestek van deze uitleg.

Handige links

www.keurmerk.infoBetaalopties