Home > Service pagina

Webshop: Retourrecht

Voor het retourneren van particuliere aankopen geldt de wet kopen op afstand. Bij aankoop op afstand heb je het recht om een product binnen veertien dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden retour te sturen.

Voor terugsturen van producten gelden de volgende spelregels:

Uitgesloten van het retourrecht zijn:

Consumenten Retourrecht:

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Modelformulier voor herroeping (pdf)

Modelformulier voor herroeping (docx)